بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- اشرف آباد مركزي  اراك  امان آباد  سوارآباد  40  20 
- اميرآباد مركزي  اراك  امان آباد  انجيرك  70 
- عموآباد مركزي  اراك  امان آباد  عموآباد  200  60 
- مرزآباد مركزي  اراك  امان آباد  انجدان  30  0.75 
- كهريز بالا مركزي  اراك  امان آباد  انجيرك  35 
- امان آباد مركزي  اراك  امان آباد  امان آباد  72  40 
- آب سرد مركزي  اراك  اسفندان  كوت آباد  10  0.5 
- عقيل آباد مركزي  اراك  سه ده  عقيل آباد  45  120 
- تكيه مركزي  اراك  اسفندان  تكيه  2.5 
- كهريز تك درخت مركزي  اراك  سنگ سفيد  گلزرد  10 
- زورآورند مركزي  اراك  داودآباد  زورآورند  50  40 
- دوله چاهي مركزي  اراك  خنجين  هفته خاتك  12  20 
- كلوان مركزي  اراك  اسفندان  كلوان  100  11 
- قنات ده مركزي  اراك  امان آباد  كودرز  12  100 
- شهيدقشلاق مركزي  اراك  سنگ سفيد  شهيدقشلاق 
- استوه مركزي  اراك  سنگ سفيد  ساتوه  30 
- قنات باغها مركزي  اراك  شمس آباد  گلشن آباد  25  30 
- حسن آباد مركزي  اراك  سنگ سفيد  آقداش  50  10 
- قنات طوراكبر مركزي  اراك  سنگ سفيد  قلعه طوراكبر  70  30 
- قنات باغها مركزي  اراك  سنگ سفيد  گلزرد  10 

[<< صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 181 تا 200 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.