بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- لوپوك مركزي  آشتيان  گرگان  سورآباد  10 
- خنيه رود مركزي  آشتيان  گرگان  بن چنار  50 
- بن چنار مركزي  آشتيان  گرگان  بن چنار  22 
- دولت آباد مركزي  آشتيان  گرگان  بن چنار  25  10 
- اكبرآباد مركزي  آشتيان  گرگان  شوره بالا  25 
- گوگ مركزي  آشتيان  گرگان  گرگان  30 
- چشمه شان مركزي  آشتيان  سياوشان  سياوشان  18 
- چوگان مركزي  آشتيان  گرگان  سورآباد  25 
- قاسم آباد مركزي  آشتيان  گرگان  گرگان  10 
- كرديجان مركزي  آشتيان  مزرعه نو  كرديجان  80  12 
- سفرآباد مركزي  آشتيان  مزرعه نو  كرديجان  70 
- پن آباد مركزي  آشتيان  مزرعه نو  كرديجان 
- لاريان مركزي  آشتيان  مزرعه نو  هزارآباد  10  12 
- قزقان آباد مركزي  آشتيان  مزرعه نو  هزارآباد 
- حضرا مركزي  آشتيان  مزرعه نو  هزارآباد  10 
- خورچه بالا مركزي  آشتيان  گرگان  خورچه  35  10 
- حصارچي مركزي  آشتيان  مزرعه نو  هزارآباد 
- عزيزآباد مركزي  آشتيان  گرگان  نادرآباد  30  12 
- قاسم آباد مركزي  آشتيان  گرگان  گرگان  30  10 
- مره پايين مركزي  آشتيان  گرگان  نادرآباد  12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 1 تا 20 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.