بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- مياندشت اردي يزد  ابركوه  ابركوه  اردي  12 
- ده عرب يزد  ابركوه  ابركوه  ده عرب  18 
- رستم آباد يزد  ابركوه  ابركوه  ده عرب  81 
- اسدآباد پايين يزد  ابركوه  ابركوه  اسدآباد پايين 
- له ميان يزد  ابركوه  ابركوه  رحيم آباد 
- ابرجامه يزد  ابركوه  ابركوه  برگه (برگيمه) 
- شاه آباد يزد  ابركوه  ابركوه  احمدآباد  30 
- فيروزآباد يزد  ابركوه  ابركوه  فيروزآباد  17.5 
- مدوئيه يزد  ابركوه  ابركوه  مدوئيه  22 
- قنات تقي آباد يزد  ابركوه  ابركوه  احمدآباد  15 
- ابرجامه يزد  ابركوه  ابركوه  برگه (برگيمه) 
- بيژرنگ يزد  ابركوه  ابركوه  بيزدنگ  3.5 
- تيزك يزد  ابركوه  ابركوه  تيزك 
- عبدالله آباد يزد  ابركوه  ابركوه  عبدالله آباد  15 
- مياندشت اردي يزد  ابركوه  ابركوه  اردي  12 
- گزستان يزد  ابركوه  ابركوه  گزستان  22 
- رستم آباد يزد  ابركوه  ابركوه  ده عرب  81 
- علي آباد يزد  ابركوه  ابركوه  صفي آباد 
- له ميان يزد  ابركوه  ابركوه  رحيم آباد 
- اردي يزد  ابركوه  ابركوه  اردي  24 

[<< صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 121 تا 140 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.