بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- نام قنات نامعلوم اردبيل  مشكين شهر  بخش نامعلوم  روستا نامعلوم  350  30  100  2.5 
- نام قنات نامعلوم اردبيل  مشكين شهر  بخش نامعلوم  قره فهيم  400  50 
- نام قنات نامعلوم اردبيل  مشكين شهر  ارشق شمالي  كلي عليا  200  10  100  2.5 
- نام قنات نامعلوم اردبيل  مشكين شهر  بخش نامعلوم  قره تپه  650  20  30 
- نام قنات نامعلوم اردبيل  مشكين شهر  بخش نامعلوم  قره فهيم  400  50 
- نام قنات نامعلوم اردبيل  مشكين شهر  ارشق شمالي  كلي عليا  200  10  100  2.5 
- نام قنات نامعلوم اردبيل  مشكين شهر  بخش نامعلوم  قره تپه  650  20  30 
- نام قنات نامعلوم اردبيل  مشكين شهر  بخش نامعلوم  روستا نامعلوم  350  30  100  2.5 
- عباس آباد فارس  آباده  مركزي  فيض آباد  1600  12  40  35 
- شورجتان فارس  آباده  مركزي  شورجتان  3000  25  60  1000  24 
- خرمه أي فارس  آباده  سرچهان  گودحسن  700  30  200 
- جاويدعليا فارس  آباده  سرچهان  گودحسن  1500  60  350  30 
- دوشاخو فارس  آباده  سرچهان  گودحسن  40  300 
- خوري فارس  آباده  سرچهان  گودحسن  1000  100  1500  10 
- باغ سفلي فارس  آباده  سرچهان  گودحسن  30  50  10 
- شوريچه فارس  آباده  سرچهان  چنارزاهدان  2000  25  100  20  20 
- چنارزاهدان فارس  آباده  سرچهان  چنارزاهدان  250  25  25  500  100 
- چنارويه فارس  آباده  سرچهان  چنارويه  500  13  100  2000  20 
- قوزي آباد فارس  آباده  مركزي  قوزي آباد  2300  35  40  400  30 
- چرك فارس  آباده  سرچهان  چرك گازه  2000  15  70  700  140 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 1 تا 20 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.