بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- زكون كهريز مركزي  اراك  سنگ سفيد  گلزرد 
- كوت آباد مركزي  اراك  اسفندان  كوت آباد  10  2.5 
- محمودآباد مركزي  اراك  داودآباد  محمودآباد  60 
- ابراهيم آباد مركزي  اراك  داودآباد  ابراهيم آباد  60 
- عباس آباد مركزي  اراك  داودآباد  عباس آباد  100 
- فرح آباد مركزي  اراك  داودآباد  عباس آباد  120 
- حسين آباد مركزي  اراك  داودآباد  داودآباد  60 
- سعيدآباد مركزي  اراك  داودآباد  داودآباد  60 
- مره مركزي  اراك  داودآباد  داودآباد  60 
- قنات علي آباد مركزي  اراك  ده چال  علي آب  110  60 
- فرح آباد مركزي  اراك  داودآباد  ده نمك  100 
- استوه مركزي  اراك  داودآباد  استوه  60 
- وسي آباد مركزي  اراك  داودآباد  داودآباد  60 
- نجم آباد مركزي  اراك  داودآباد  داودآباد  40 
- ميره مركزي  اراك  داودآباد  ميره  50 
- شمس آباد مركزي  اراك  داودآباد  شمس آباد  70 
- آب شيرين مركزي  اراك  داودآباد  داودآباد  80 
- ملك ميرزا مركزي  اراك  جاورسيان  آرشته  16  20 
- دارستان مركزي  اراك  داودآباد  داودآباد  30 
- شله كهريز مركزي  اراك  خنداب  غبزچه  30  50 

[<< صفحه قبلي] 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-30 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 201 تا 220 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.