بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- علي آباد آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  خلجان  2000  100  20  150 
- شور آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  سفيدان عتيق  850  16  11  100 
- خوجاانبار آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  سفيدان عتيق  1000  10  16  200 
- بالستان آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  سفيدان عتيق  1500  14  23  150  15 
- شيرينجه (يوخاري باغ) آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  شيرينجه  300  100 
- شيرينجه (آشاباغ) آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  شيرينجه  400  40  100 
- بالاچشمه آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  خلجان  2000  100  25 
- عبدالرحمان آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  خلجان  2200  60  18 
- نام قنات نامعلوم آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  فتح آباد  2800  32  26  600  12 
- كارون آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  خلجان  2500  80  30 
- كمران آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  خلجان  3000  95  15 
- كند آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  خلجان  2000  120  30  15 
- زنگوله آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  خلجان  2500  120  25  150 
- خواجه محمد آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  خلجان  1500  120  25  20  16 
- باباخسرو آذربايجانشرقي  تبريز  تبريز  سردرود  3000  60  1000  14 
- نام قنات نامعلوم آذربايجانشرقي  تبريز  مركزي  شادآباد  1200  31  12  800  10 
- تازه چشمه آذربايجانشرقي  تبريز  تبريز  باغ معروف  7000  30  6500  30 
- چيچيكلو آذربايجانشرقي  بستان آباد  مركزي  باشيراوجان  300  20 
- بچه آباد آذربايجانشرقي  تبريز  تبريز  سردرود  2000  40  10000 
- ميرگل آذربايجانشرقي  تبريز  تبريز  سردرود  3000  40  2000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 1 تا 20 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.