بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- سياه آب يزد  ابركوه  ابركوه  فراغه  60 
- نوش آباد يزد  ابركوه  ابركوه  فراغه  18 
- جعفرآباد يزد  ابركوه  ابركوه  جعفرآباد  66 
- علي آباد قوامي يزد  ابركوه  ابركوه  علي آباد 
- فتح آباد يزد  ابركوه  ابركوه  گل كاران 
- فخرآباد يزد  ابركوه  ابركوه  بداف  12 
- سنه أي يزد  ابركوه  ابركوه  سنه أي  40 
- قاضي يزد  ابركوه  ابركوه  صفي آباد  16 
- صادق آباد يزد  ابركوه  ابركوه  صادق آباد  26 
- همت آباد يزد  ابركوه  ابركوه  ده عرب  15 
- بابك يزد  ابركوه  ابركوه  احمدآباد  15 
- گزستان يزد  ابركوه  ابركوه  گزستان  22 
- دشت مهرآباد يزد  ابركوه  ابركوه  مهرآباد  17 
- خسروآباد يزد  ابركوه  ابركوه  خسروآباد  15 
- علي آباد يزد  ابركوه  ابركوه  صفي آباد 
- بيژرنگ يزد  ابركوه  ابركوه  بيزدنگ  3.5 
- تيزك يزد  ابركوه  ابركوه  تيزك 
- اردي يزد  ابركوه  ابركوه  اردي  24 
- عبدالله آباد يزد  ابركوه  ابركوه  عبدالله آباد  15 
- نوادان يزد  ابركوه  ابركوه  حومه 

[<< صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 101 تا 120 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.