بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- شاه آباد يزد  ابركوه  ابركوه  احمدآباد  30 
- فيروزآباد يزد  ابركوه  ابركوه  فيروزآباد  17.5 
- جعفرآباد يزد  ابركوه  ابركوه  جعفرآباد  66 
- اسطح يزد  ابركوه  ابركوه  اسطح  75 
- موجودآباد يزد  ابركوه  ابركوه  موجودآباد 
- موجودآباد يزد  ابركوه  ابركوه  موجودآباد 
- ده عرب يزد  ابركوه  ابركوه  ده عرب  18 
- اسدآباد پايين يزد  ابركوه  ابركوه  اسدآباد پايين 
- هك يزد  ابركوه  ابركوه  هك  1.5 
- دشت مهرآباد يزد  ابركوه  ابركوه  مهرآباد  17 
- قنات تقي آباد يزد  ابركوه  ابركوه  احمدآباد  15 
- خسروآباد يزد  ابركوه  ابركوه  خسروآباد  15 
- كمال آباد مركزي  اراك  مشهدمتقيان  كمال آباد  150  30 
- قنات ده مركزي  اراك  سنگ سفيد  گلزرد  30  0.5 
- زرين كمر مركزي  اراك  سه ده  عقيل آباد  50  80 
- چشمه تك تكه مركزي  اراك  سنگ سفيد  گلزرد 
- مرغدار مركزي  اراك  سنگ سفيد  گلزرد 
- عباس ميرزا مركزي  اراك  سنگ سفيد  آلودر  14 
- حسين آباد مركزي  اراك  معصوميه  حسين آباد  30 
- اكبرآباد مركزي  اراك  سنگ سفيد  آقداش  15  20 

[<< صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 141 تا 160 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.