بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- چشمه سفيد كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  آب باريك  500 
- چشمه كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  ميدان  200  16 
- شاه جوب كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  ميخواران محمد آقا  80  15 
- جوب صفر كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  ميخواران محمد آقا  75  20 
- بالاي شاه توت- انجرك سيستان و بلوچستان  زاهدان  بخش نامعلوم  لاديز  100  15  20  3.5 
- هزاركره كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  آيينله  100 
- ميدان جوي كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  آيينله  1000 
- چشمه كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  هيبت اله  150 
- خوره كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  ليلمانج  2500  16 
- چشمه بيزه كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  هزارخاني  140 
- كنه آباد كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  آبباريك وسطي  520 
- چاودانه كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  مرزاله  60  10 
- رسولبخش سيستان و بلوچستان  سراوان  بخش نامعلوم  زابلي  700 
- قصرخليل فارس  مرودشت  بخش نامعلوم  روستا نامعلوم  100  18  4000  150 
- كهريز كرمانشاه  سنقر  نامعلوم  مارنگار  500  62 
- شهركمال سيستان و بلوچستان  سراوان  بخش نامعلوم  شهركمال  500  1.5  100 
- خليل آباد سيستان و بلوچستان  سراوان  بخش نامعلوم  شهردراز  800  300  7.5 
- عمردوئيه كرمان  جيرفت  ساردوئيه  سربيژن  350 
- شندشكندان سيستان و بلوچستان  سراوان  بخش نامعلوم  شندشكندان  1200  50  35 
- بندره فارس  استهبان  مركزي  ايج  50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 1 تا 20 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.