بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- دولت آباد يزد  ابركوه  ابركوه  مهرآباد  10 
- نوش آباد يزد  ابركوه  ابركوه  فراغه  18 
- جيشر يزد  ابركوه  ابركوه  مهرآباد  12 
- فتح آباد يزد  ابركوه  ابركوه  گل كاران 
- فخرآباد يزد  ابركوه  ابركوه  بداف  12 
- سنه أي يزد  ابركوه  ابركوه  سنه أي  40 
- قاضي يزد  ابركوه  ابركوه  صفي آباد  16 
- همت آباد يزد  ابركوه  ابركوه  ده عرب  15 
- اسطح يزد  ابركوه  ابركوه  اسطح  75 
- هك يزد  ابركوه  ابركوه  هك  1.5 
- اميرآباد يزد  ابركوه  ابركوه  ده عرب 
- مدوئيه يزد  ابركوه  ابركوه  مدوئيه  22 
- صادق آباد يزد  ابركوه  ابركوه  صادق آباد  26 
- جيشر يزد  ابركوه  ابركوه  مهرآباد  12 
- اميرآباد يزد  ابركوه  ابركوه  ده عرب 
- نوادان يزد  ابركوه  ابركوه  حومه 
- دولت آباد يزد  ابركوه  ابركوه  مهرآباد  10 
- نصرت آباد يزد  ابركوه  ابركوه  نصرت آباد 
- عزت آباد يزد  ابركوه  ابركوه  حومه  10 
- كريم آباد يزد  ابركوه  ابركوه  رحيم آباد  12 

[<< صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 81 تا 100 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.