بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- قنات چپ همدان  رزن  رزن  دولوجه دين  6000 
- دهانه سمنان  شاهرود  طرود  دهانه  0.699999988079071 
- نجارآباد سمنان  شاهرود  طرود  نجارآباد 
- رزه سمنان  شاهرود  طرود  رزه  1.5 
- حسين آباد سمنان  شاهرود  طرود  حسين آباد 
- دشت سمنان  شاهرود  طرود  دشت  1.5 
- درويش سمنان  شاهرود  طرود  درويش  0.699999988079071  0.5 
- دره دائي سمنان  شاهرود  طرود  دره دائي  0.180000007152557 
- شوراب سمنان  شاهرود  طرود  شوراب  0.5 
- جوزين سمنان  شاهرود  طرود  جوزين  0.150000005960464 
- شاه اوليا سمنان  شاهرود  طرود  شاه اوليا  1.99999995529652E-02 
- باغچه كالپوش سمنان  شاهرود  طرود  باغچه كالپوش  0.5  30 
- بازميل سمنان  شاهرود  طرود  بازميل  0.150000005960464  0.5 
- توازنردين سمنان  شاهرود  طرود  توازنردين  18 
- تنوره سمنان  شاهرود  طرود  تنوره 
- بنه سمنان  شاهرود  طرود  بنه  0.300000011920929 
- اسلام آباد سمنان  شاهرود  طرود  اسلام آباد  0.200000002980232 
- حافظ سطوره سمنان  شاهرود  طرود  حافظ سطوره  0.699999988079071 
- كلاته ميرعلي سمنان  شاهرود  طرود  كلاته ميرعلي  1.20000004768372 
- طرود سمنان  شاهرود  طرود  طرود  12  120 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 1 تا 20 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.