بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- داخل روستا قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين 
- كهريز قزوين  بوئين زهرا  آوج  گاوزمين  750  15  200 
- آمرود آغاجي قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين  300  2200 
- هشته جين قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين  120  2400 
- الله قلي قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين  300  1800 
- ابوالفضل آجرلو قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين  200  1500 
- گندآب قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين  40  1900 
- اكبر دمير چلي قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين  250  1500 
- استوارفقيرشاه سيستان و بلوچستان  خاش  بخش نامعلوم  كمال آباد  6000 
- داعين قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين  1200  20  3000 
- حسن باعچه قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين  500  10  3100 
- سليم كريم قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين  400  4.5  2300 
- سبزدر قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين  350  3.5  2100 
- گوشه بردنگان فارس  ممسني  مركزي  گوشه  300  10  60  1000 
- ينگي كهريز قزوين  بوئين زهرا  آوج  فارسي اغلان  200  30 
- ايانك قزوين  بوئين زهرا  آوج  كلنجين  600  12  3000 
- يالقوز باغ قزوين  بوئين زهرا  آوج  رزك  150  150 
- 169… كرمان  جيرفت  ساردوئيه  روستا نامعلوم  250  10  21  50 
- نظام آباد فارس  فيروزآباد  قيروكارزين  كردين  2000  30  180  300 
- دره زرشك قزوين  بوئين زهرا  آوج  توآباد  50  250 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 1 تا 20 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.