بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- سركلان مركزي  آشتيان  مزرعه نو  درسان  25  30 
- آب پايين مركزي  آشتيان  مزرعه نو  درسان 
- ورسان مركزي  آشتيان  مزرعه نو  درسان  10 
- ابراهيم آباد مركزي  آشتيان  گرگان  آهو 
- حيدرآباد مركزي  آشتيان  مزرعه نو  درسان  10 
- باغات مركزي  آشتيان  گرگان  آهو  12 
- كهريز مركزي  آشتيان  گرگان  آهو 
- شوجوق عليا مركزي  آشتيان  گرگان  شوجوق  50 
- پاچمن مركزي  آشتيان  گرگان  آهو  20 
- سنجرود مركزي  آشتيان  گرگان  شوجوق  20 
- محسن خان مركزي  آشتيان  گرگان  محسن آباد  35  12 
- سين جيدك عليا مركزي  آشتيان  مزرعه نو  هزارآباد  10 
- دارك مركزي  آشتيان  گرگان  آهو 
- آچبلاغ پايين مركزي  آشتيان  گرگان  آهو 
- سياه آب يزد  ابركوه  ابركوه  فراغه  60 
- نصرت آباد يزد  ابركوه  ابركوه  نصرت آباد 
- علي آباد قوامي يزد  ابركوه  ابركوه  علي آباد 
- عزت آباد يزد  ابركوه  ابركوه  حومه  10 
- كريم آباد يزد  ابركوه  ابركوه  رحيم آباد  12 
- بابك يزد  ابركوه  ابركوه  احمدآباد  15 

[<< صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 61 تا 80 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.