بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- چشمه مركزي  اراك  شك آباد  چشمه خوازن  20 
- حاجي آباد مركزي  اراك  سنگ سفيد  آقداش  50  40 
- تكين آباد مركزي  اراك  مشهدمتقيان  تكين آباد  75  40 
- گلشن آباد مركزي  اراك  مشهدمتقيان  كمال آباد  120  40 
- حسين آباد مركزي  اراك  مشهدمتقيان  كمال آباد  70  10 
- خرقچاهي مركزي  اراك  شمس آباد  ساكي عليا  25 
- خندق مركزي  اراك  سه ده  عقيل آباد  50  60 
- ديزآباد مركزي  اراك  شمس آباد  گلشن آباد  40  10 
- حسين آباد مركزي  اراك  سنگ سفيد  آقداش  35  40 
- استاد عابدين مركزي  اراك  سنگ سفيد  آقداش  60  40 
- قنات جديد مركزي  اراك  سنگ سفيد  آقداش 
- قنات ده مركزي  اراك  امان آباد  زالو  10  20 
- اله داو مركزي  اراك  سنگ سفيد  آقداش  30  30 
- كهريز بالا مركزي  اراك  سنگ سفيد  آقداش  15  30 
- قنات كوچك مركزي  اراك  سنگ سفيد  آقداش  30 
- آقچه كهريز مركزي  اراك  ميلاجرد  آقچه كهريز  52  16 
- گردابك مركزي  اراك  جاورسيان  ورمن  25  20 
- زيدران در مركزي  اراك  امان آباد  سوارآباد  25  30 
- قنات ده مركزي  اراك  امان آباد  حسن آباد  15 
- دره دزوان مركزي  اراك  امان آباد  حسين آباد  40 

[<< صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 161 تا 180 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.