جستجوي سريع در همه فيلدها(*)
بازگشت به ليست اصلي

 

اطلاعات قنات  استوه  
نام قنات استوه 
استان مركزي 
موقعيت اراك 
بخش سنگ سفيد 
روستا ساتوه 
مالکين 4 
اراضي تحت کشت 0 
طول قنات 0 
عمق مادر چاه   0 
تعداد ميله چاه 30 
فاصله مظهر تا محل 0 
دبي  قنات 0 

بازگشت به ليست اصلي

صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.