تازه ها و رويدادهاي ايران هيدرولوژي

صفحه اصلي|[دريافت خبر]

 براي اطلاع ازآخرين اطلاعات کنفرانس ها و سمينارهاي خارجي اينجا کليک کنيد.

    

موس را روي عنوان خبر قرار دهيد

برگزاري چهارمين کنفرانس بين اللملي کشاورزي-منابع طبيعي ايران- روسيه  (تاريخ نگارش :2004/01/01 02:42:08 ÚÕÑ)

برگزاري ششمين همايش بين اللملي سواحل، بنادر و سازه هاي دريائي  (تاريخ نگارش :2004/01/10 02:33:11 ÚÕÑ)

اولين كنفرانس مديريت منابع آب ايران  (تاريخ نگارش :2004/03/14 10:32:33 ÚÕÑ)

كنفرانس بين المللي سدها و سازه هاي رودخانه اي برگزار شد  (تاريخ نگارش :2004/04/15 04:32:12 ÚÕÑ)

<<خبر قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

نمايش کل اخبار

خبرهاي اين صفحه اخبار شماره  55 تا 58 ازکل 58 خبر موجود آرشيو را نشان مي دهد.لطفا چنانجه خبر جديدي در زمينه علوم آب در دست داريد با کليک روي اين لينک ما را مطلع سازيد. [خبر هاي کاربران]

بازگشت | صفحه اصلي|مديريت خبر و درج اخبار توسط تيم همكار