تازه ها و رويدادهاي ايران هيدرولوژي

صفحه اصلي|[دريافت خبر]

 براي اطلاع ازآخرين اطلاعات کنفرانس ها و سمينارهاي خارجي اينجا کليک کنيد.

    

موس را روي عنوان خبر قرار دهيد

سمينار بين المللي تجارب و عملكردهاي فن آوري آب برگزار مي شود  (تاريخ نگارش :2004/09/01 12:57:31 ÚÕÑ)

ارائه بانک اطلاعاتي قناتهای کشور در سايت ايران هيدولوژي  (تاريخ نگارش :2004/06/16)

نهمين کنگره علوم خاک ايران  (تاريخ نگارش :2004/06/13 03:58:32 ÚÕÑ)

تصاوير لندست کشور  (تاريخ نگارش :2004/06/01 03:53:18 ÚÕÑ)

امکانات ويژه ايران هيدرولوژي براي درج سابق علمي  (تاريخ نگارش :2004/06/06 03:47:31 ÚÕÑ)

کرمان پس از ميزباني کنفرانس آبخيزداري بار ديگر ميزبان کنفرانس قنات خواهد بود  (تاريخ نگارش :2004/03/18 02:42:59 ÚÕÑ)

<<خبر قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خبربعدي >>

نمايش کل اخبار

خبرهاي اين صفحه اخبار شماره  49 تا 54 ازکل 58 خبر موجود آرشيو را نشان مي دهد.لطفا چنانجه خبر جديدي در زمينه علوم آب در دست داريد با کليک روي اين لينک ما را مطلع سازيد. [خبر هاي کاربران]

بازگشت | صفحه اصلي|مديريت خبر و درج اخبار توسط تيم همكار