صفحه مخصوص دانشجويان

آمادگي براي کارشناسی ارشد:
دانشجويان محترم سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي که از يک بانک اطلاعاتي سوالات کارشناسی ارشد مختلف مرتبط با علوم آب تشکيل   شده است ابزاری قوي براي سنجش آمادگي شماست.  تجربه بنده نشان داده يکي از مشکلات کنکوري اکثر دانشجويان روي آوردن به گزينه هاي   شانسی است. لطفاً به اختلاف امتياز بدون احتساب اثر نمره منفي و نمره منفي در کارنامه خود در اين سيستم توجه فرمائيد. براي دسترسی به بانک سولات روي لينک زير کليک کنيد:
بانک سوالات هيدرولوژي کارشناسی ارشد

نمرات

صفحه تمرينها

محاسبات و طراحي با اتوكدلند

آموزش اتوكدلند: AutoCad Land Development

فايلها، فرمها و ضوابط مورد نياز درس پروژه دانشجويان ترم آخر