محاسبه دبي به روش استدلالی :ابرارهاي محاسبات انلاين ايران هيدرولوژي

 

 در اینجاایران هیدرولوژي ابزاري ساده در دسترس قرار داده تا بطور آنلاین دبی را به روش استدلالي محاسبه نمائيد، توصيه مي کنيم ساير ابزارها را نيز آزمايش کنيد.

وضعیت حوزه آبخیز:

شدت بارندگي برحسب ميليمتر در ساعت با تداوم زمان تمرکز حوزه آبخیز

مساحت حوزه آبخیز:

به
اعداد  تا رقم اعشار گرد شوند.

 


بازگشت | صفحه اصلي