شرح خبر

عنوان خبر خشکسالی هیدرولوژيکي درایران
 
کاهش 52 درصدی حجم روان آبهای کشور
12\06\1390 9:00 AM

حجم روان آب های سطحی کشور از ابتدای امسال آبی ( مهر89) تا پایان مرداد با 52 درصد کاهش در مقایسه با دوره بلندمدت 42 ساله به 42 میلیارد و 131 میلیون مترمکعب رسیده است.


به گزارش واحد مرکزی خبر، این میزان در مقایسه با زمان مشابه پارسال نزدیک به 8 میلیارد و 472 میلیون مترمکعب ( معادل 17 درصد ) کاهش داشته است.

روان آب های سطحی در زمان مشابه پارسال 50 میلیارد و 603 میلیون مترمکعب و دوره درازمدت نیز 88 میلیارد و 388 میلیون مترمکعب بوده است.

امسال حجم روان آب در حوضه خلیج فارس با 16 درصد کاهش در مقایسه با پارسال 22 میلیارد و 602 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

بیشترین کاهش حجم روان آب سطحی کشور در این مدت به حوضه آبریز هامون با 43 درصد اختصاص دارد.

حجم روان آب این حوضه در مقایسه با دوره دراز مدت 42 ساله نیز با کاهش 83 درصدی مواجه است.

حجم روان آب سطحی در حوضه هامون تا مرداد ماه 266 میلیون مترمکعب گزارش شده است.

حجم روان آب سطحی در حوضه دریاچه ارومیه نیز در پایان مرداد به 2 میلیارد و 722 میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه پارسال و دوره بلندمدت به ترتیب 7 درصد و 48 درصد کاهش نشان می دهد.

تاريخ نگارش (12/6/1390)


بازگشت به صفحه اصلي اخبار