روزشمار (تقويم) ايراني

          اين تقويم توسط خدايار عبداللهي مدير سايت ايران هيدرولوژي براساس نسخه اوليه Nick Korosi (nfk2000@hotmail.com تهيه شده است. تنها شرط استفاده از تهيه شده است. اين كد و تغيير آن درج نام تهيه كننده و آدرس سايت ايران هيدرولوژي (www.iranhydrology.com) در كدهاي داخل برنامه مي باشد.  حذف توضيحات پيش رو از صفحه و اعمال هر گونه تغييرات دلخواه از نظر پديد آورنده بلا مانع است. اين تقويم امكان انتخاب تاريخ ايراني را به دو شكل حروف و رشته تاريخي فراهم مي آورد. جهت آشنائي با روش كار مثال زير را ببينيد. لطفاً با توجه به تراكم كار اينجانب با اينجانب تماس نگيريد زيرا مطمئن هستم با كمي حوصله همه چيز دستتان خواهد آمد. نام فايل اصلي روزشمار eCALANDER.HTM است. اگر نام آن تغيير كند برنامه كار نخواهد كرد، بنابراين فايل حاضر و eCALANDER.HTM را در يك مسير ذخيره نمائيد.

اميد است مفيد فايده واقع شده باشد.
 

انتخاب تاريخ

 

ايران هيدرولوژي بزرگترين سايت تخصصي علوم آب ايران